Viviana Wylonk

radca prawny i mediator sądowy, koordynator działu polubownych metod rozwiązywania sporu

 

W trakcie swojej praktyki zawodowej zarówno jako pełnomocnik jak i mediator przeprowadziła prawie 700 spraw rozwodowych i o podział majątku.

 

Doświadczenie zdobywała prowadząc sprawy w apelacjach całej Polski klientów mieszkających zarówno w Polsce jak i za granicą - od Ameryki Północnej i Południowej po Japonię.

 

Doceniana przez media - wielokrotnie występowała w roli eksperta na łamach m.in. Radia Olsztyn.

 

Autorka licznych publikacji naukowych (dostępne m.in. w serwisach prawnych Lex i Legalis) oraz artykułów.

 

W kontaktach z klientem kieruje się szczerością jak i dobrem małoletnich dzieci.

Alternatywne w stosunku do postępowania sądowego

sposoby rozwiązywania sporów są zwykle:

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Nasi mediatorzy sądowi, radcowie prawni i adwokaci

przeanalizują Twoją sprawę pod kątem mediacji

 

Zadzwoń:

+48 666 357 351

 

Napisz:

kancelaria@wylonk.pl

 

lub skorzystaj z formularza kontaktowego :

MEDIACJA

 

To sposób dojścia do porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami przy pomocy neutralnej osoby trzeciej ― mediatora. Strony samodzielnie wypracowują ugodowe, najkorzystniejsze dla nich rozwiązanie. Wybrany przez nich mediator jedynie ułatwia kontakt i wspiera ich w komunikacji ― nie ustala kto ma rację i nie narzuca własnych rozwiązań. Korzystanie z mediacji jest dobrowolne – do jej podjęcia konieczna jest zgoda obu stron. Rozwiązanie sporu w ten sposób daje zwaśnionym stronom większą satysfakcję. Ostateczne rozstrzygniecie jest bowiem wspólnie wypracowane, a nie odgórnie narzucone przez Sąd.

 

 

POZNAJ 6 PODSTAWOWYCH ZASAD MEDIACJI GWARANTUJĄCYCH JEJ SKUTECZNOŚĆ:

PROSTSZE

 

gdyż nie wymaga znajomości procedur sądowych i umiejętności formułowania stanowisk procesowych

SZYBSZE

 

ze względu na długie terminy rozpatrywania sporów sądowych

TAŃSZE

 

gdyż z reguły nie wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat sądowych, wydatków na pełnomocników.

POUFNOŚĆ OZNACZA, ŻE:

 

-wszystkie sprawy i informacje przekazane na spotkaniu są objęte tajemnicą,

-mediator nie ujawnia nikomu tego, o czym się dowiedział,

-mediator nie może zostać przesłuchany, co do tych faktów w charakterze świadka,

-zasada ta ma na celu zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa uczestnikom mediacji.

 

MEDIACJA OPIERA

SIĘ NA PROFESJONALIZMIE, CO OZNACZA, ŻE:

 

-mediator jest osobą w pełni przeszkoloną i kompetentną do pełnienia swojej roli,

-dokłada wszelkich starań, aby strony okazywały sobie wzajemny szacunek,

-postępowanie mediacyjne jest uporządkowane i składa się z konkretnych etapów, nad których realizacją czuwa mediator.

 

 

Mediacja i inne polubowne metody rozwiązywania sporów

 

 

Polubowne metody rozwiązywania sporów to sposoby wyjścia z konfliktu, bez przenoszenia tego sporu na drogę sądową. Za zgodą obydwu stron neutralna osoba trzecia (niezależna instytucja) ― np. mediator, koncyliator albo arbiter ― pośredniczy w kontaktach między stronami:
- umożliwia zbliżenie stanowisk stron (np. poprzez mediację), - proponuje rozwiązanie sporu (np. przez koncyliację),

- rozstrzyga spór między nimi i narzuca rozwiązanie (np. w ramach arbitrażu).

 

MEDIACJA CHARAKTERYZUJE SIĘ SZYBKOŚCIĄ:

 

-trwa krócej niż postępowanie sądowe,

-konflikt może zostać rozwiązany już na pierwszym posiedzeniu mediacyjnym,

-zapobiega pojawianiu się niepotrzebnego stresu, który mógłby być związany z wielokrotnym stawiennictwem przed sądem i wieloletnim procesem.

 

 

DOBROWOLNOŚĆ OZNACZA, ŻE: 

 

-strony konfliktu nie są zmuszane do osiągnięcia porozumienia,

-z własnej woli zgadzają się na udział w spotkaniu,

-mogą wycofać się na każdym etapie postępowania mediacyjnego,

-mediator nie może wywierać żadnej presji, aby nakłonić strony do udziału w mediacji.

BEZSTRONNOŚĆ WIĄŻE SIĘ Z:

 

-postawą mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron,

-jest obiektywny,

-osoby biorące udział w spotkaniu mediacyjnym mają równe prawa i są jednakowo traktowane,

-mediator nie staje po żadnej stronie, odnosi się do stron z szacunkiem.

 

 

NEUTRALNOŚĆ OZNACZA, ŻE:

 

-stronom nie sugeruje się konkretnego rozwiązania,

-mediator ma pomóc w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony konfliktu,

-przyjęte przez strony postanowienia mediator stara się urealnić i ukonkretnić.

 

 

Oddział w Olsztynie:

 

ul. Nowowiejskiego 9/405

10-162 Olsztyn

Kontakt:

 

 +48 666 357 351

  kancelaria@wylonk.pl

Oddział w Warszawie

 

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

Oddział w Poznaniu:

 

Os. Batorego 79/34

60-687 Poznań