Oddział w Olsztynie:

 

ul. Nowowiejskiego 9/405

10-162 Olsztyn

Kontakt:

 

 +48 666 357 351

  kancelaria@wylonk.pl

Oddział w Warszawie

 

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

Oddział w Poznaniu:

 

Os. Batorego 79/34

60-687 Poznań

10 maja 2023

Kiedy warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest trudną decyzją, ale może być rozwiązaniem dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie spłacić swoich długów. To proces, który daje możliwość rozpoczęcia na nowo i odzyskania stabilności finansowej. Jednak warto zastanowić się, kiedy jest właściwy czas, aby rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji, które mogą sugerować, że taka decyzja może być konieczna.

 

  • Nadmierna ilość zadłużenia: Jednym z głównych sygnałów wskazujących na konieczność ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest sytuacja, w której osoba ma nadmierną ilość zadłużeń i nie jest w stanie spłacać swoich długów w terminie. Jeśli długi przekraczają nasze możliwości finansowe i nie widzimy realnej perspektywy na ich spłatę w przyszłości, ogłoszenie upadłości może być rozważane.

 

  • Brak możliwości restrukturyzacji długów: Jeśli próby restrukturyzacji długów, negocjacji z wierzycielami lub skorzystanie z innych rozwiązań nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ogłoszenie upadłości może być konieczne. Jeżeli nie mamy innych możliwości, aby uregulować nasze zobowiązania w sposób satysfakcjonujący dla obu stron, warto rozważyć ten krok.

 

  • Zagrożenie utraty majątku: Jeśli istnieje ryzyko utraty naszego majątku, na przykład w wyniku egzekucji komorniczej lub innych działań ze strony wierzycieli, ogłoszenie upadłości może być rozsądnym krokiem. Upadłość konsumencka może pomóc w zabezpieczeniu majątku i uniknięciu dalszych strat.

 

  • Stałe problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań: Jeśli mamy trudności z regularnym regulowaniem bieżących rachunków, kredytów czy opłat, a każdy miesiąc przynosi nowe problemy finansowe, warto rozważyć ogłoszenie upadłości. Ten proces pozwala na zatrzymanie egzekucji, zawieszenie spłaty długów i przystąpienie do restrukturyzacji naszej sytuacji finansowej.

 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważna decyzja, która wymaga gruntownego rozważenia. Warto zastanowić się nad tą opcją, jeśli mamy nadmierną ilość zadłużeń, nie możemy restrukturyzować naszych długów, istnieje zagrożenie utraty majątku lub mamy stałe problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań. W każdym przypadku ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych, który pomoże nam ocenić naszą sytuację i podjąć właściwą decyzję.