Pozostałe

Liczba zdarzeń w wyniku których poszkodowany ma prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia jest właściwie niemożliwa do skatalogowania. Takimi zdarzeniami mogą być bowiem także:

 • szkody w rolnictwie,

 • szkody wyrządzone przez Skarb Państwa (np. wskutek wydania niezgodnego z prawem orzeczenia lub decyzji)

 • szkody z tytułu OC/AC oraz NNW,

 • szkody związane z nienależytym nadzorem nad zwierzętami (np. pogryzienie przez psa)

 • bezpodstawne aresztowanie,

 • inne.

Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości co do tego, czy dane zdarzenie kwalifikuje się jako zdarzenie z tytułu którego przysługuje odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, prosimy o kontakt z Kancelarią, a my bezpłatnie przeanalizujemy sprawę. 

Wypadki losowe

Kancelaria posiada również doświadczenie w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z tzw. zdarzeń losowych to jest np. z:

 • upadków w lokalach/na ulicy powodujących obrażenia ciała,

 • zalania, pożaru, wichury i innych zjawisk atmosferycznych,

 • z działalności przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody.

W zdarzeniach tego typu często bardzo często jest określić, czy rzeczywiście odszkodowanie lub zadośćuczynienie poszkodowanemu przysługuje. W związku z powyższym, zalecamy kontakt z Kancelarią, w celu ustalenia czy w danej sprawie jest możliwe podjęcie kroków prawnych.

Wypadki przy pracy

Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń od pracodawcy (lub jego ubezpieczyciela) oraz ZUS, w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zakresem świadczonych usług są objęte również roszczenia wynikające z polis OC lub NNW.

Pracownikowi który uległ w pracy wypadkowi należy się przede wszystkim stosowna kwota od organu rentownego. Ponadto, do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia może być zobowiązany także pracodawca i jego ubezpieczyciel.

Odszkodowanie lub zadośćuczynienie może również przysługiwać w przypadku gdy pracownik de facto nie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę albo nie posiadał żadnej umowy (potocznie rozumiane jako praca “na czarno”).

Uwaga! Wypadek przy pracy obejmuje także zdarzenia powstałe w drodze z i do pracy.

Błędy medyczne

Kancelaria posiada doświadczenie w dochodzeniu pełnych odszkodowań i zadośćuczynień w związku z błędami medycznymi, których skutkiem był rozstrój zdrowia (w tym kalectwo, zakażenie chorobami) albo śmierć pacjenta. Najczęściej są to sprawy, gdzie:

 • postawiono błędną diagnozę,

 • przeprowadzono niewłaściwą terapię,

 • odmówiono udzielenia pomocy medycznej,

 • wykonano zabieg lub operację niezgodnie ze sztuką lekarską.

W ramach prowadzonych spraw, Kancelaria reprezentuje klientów również przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Prowadzimy również spory o naruszenie praw pacjenta (np. w związku z nienależytym traktowaniem pacjenta, niestaranną prowadzoną dokumentacją medyczną czy też nieudzieleniem wymaganych prawem informacji na temat stanu zdrowia pacjenta).

Tomasz Szadach

radca prawny, koordynator działu odszkodowań

 

W trakcie swojej praktyki zawodowej jako pełnomocnik przeprowadził ponad 1000+ spraw odszkodowawczych - od odszkodowań z OC/AC, za wypadki przy pracy po odszkodowania za błędy medyczne.

 

Nie boi się trudnych spraw, a jeśli ktoś mówi mu nie, to wie, że rozmawia z nieodpowiednią osobą.

 

W pracy zawodowej jest nastawiony na sukces i nie uznaje porażek.

Nasi radcowie prawni i adwokaci

przeanalizują Twoją sprawę pod kątem należnego ci odszkodowania

 

Zadzwoń:

+48 666 357 351

 

Napisz:

kancelaria@wylonk.pl

 

lub skorzystaj z formularza kontaktowego :

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Oddział w Olsztynie:

 

ul. Nowowiejskiego 9/405

10-162 Olsztyn

Kontakt:

 

 +48 666 357 351

  kancelaria@wylonk.pl

Oddział w Warszawie

 

ul. Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

Oddział w Poznaniu:

 

Os. Batorego 79/34

60-687 Poznań

Odszkodowania

Wypadki komunikacyjne

Kancelaria zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, w tym z tytułu ubezpieczenia OC/AC. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko ubezpieczycielom i sprawcom szkód, w szczególności w sprawach związanych z:

 • wypadkami samochodowymi,

 • wypadkami z udziałem pieszych i rowerzystów, 

 • wypadkami lotniczymi,

 • katastrofami w ruchu lądowym i wodnym,

 • innymi wypadkami komunikacyjnymi.

W powyższych sprawach uzyskaliśmy dla klientów Kancelarii odszkodowania za poniesione koszty m.in. napraw, leczenia i rehabilitacji, przekwalifikowania zawodowego, dojazdu, zniszczonego mienia, zakupu niezbędnego sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego, oraz ponadto wysokie kwoty zadośćuczynienia za ból i cierpienie w związku z wypadkiem.